Kunnanvaltuusto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessää

2. muissa asioissa käydään lyhyesti lävitse TP 2019 ennuste ja tuloslaskelma.

2a. valtuutettu  Markus Sjöberg jättää valtuustustoaloitteen.

2b. Jarmo Hänninen ilmoitti, että ottaa esille 17.12.2019 talousarvion käsittelyn ja siihen liittyvän menettelytapa-asian.

2c. Puheenjohtaja totesi, että lopuksi on muuta infoa.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)