Kunnanvaltuusto, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Perusturvaosaston välitilinpäätös ajalta 1.1.- 31.8 2021

RauDno-2021-615

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvaosastolla on laadittu välitilinpäätös tammi-elokuulta 2021. Liitteenä on välitilinpäätöskertomus sekä toteutuneet talousluvut. Toteutuneissa talousluvuissa, kuten alla olevassa taulukossakin, on toteutuma ylemmältä ja alemmalta kirjanpidon tasolta. 

Toimintakate

TA 2021 Tot 1-8 kk/2021  tot. %

taso

Perusturvan hallinto

405 169 271 436 67,0 307

Iäkkäiden palvelut

2 949 436 2 053 812 69,6 312

Vammainpalvelut 

2 199 418 1 379 779 62,7 314

Lastensuojelu 

502 043 626 865 124,9 316

Lapsiperheiden palvelut

97 129 47 812 49,2 318

Työikäisten palvelut

677 815 331 483 48,9 321

Päihdehuolto 

15 000

13 813 92,1 322

Toimeentulotuki 

27 300 22 368 81,9 324

Omaishoidon tuki

133 982 99 912 74,3 326

Ravintokeskus

-53 407 -41 640 78,0 335

Perusterveydenhuolto

 3 899 238 2 717 879 69,7 360

Erikoissairaanhoito

5 076 387 3 739 736 73,7 370

Ympäristöterveydenhuolto

206 600  156 007 75,5 380


Toimintavuoden 2021 aikana tammi-elokuussa koko sosiaalitoimi yhteensä - talousarvion toteutumaprosentti on 69,30. Ylitys (181t€) johtuu, vammaispalveluiden henkilökohtaisesta avusta (58t€), iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ostoista (95t€), kotihoidosta (49t€) ja (henkilöstökuluista (29t€) Lisäksi mm. työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta (12t€), johon kunta ei voi vaikuttaa. Suurin yksittäinen ylitys on lastensuojelun ostoista (292t), joita ei ole voitu ennakoida talousarviota laadittaessa. Sisäisten palveluiden ostojen  toteuma on 246%. Palkkakulut näyttävät ylitystä (67,9%), mikä osittain johtuu kauden aikana maksetuista lomakorvauksista ja osittain sijaiskustannuksista. Ylitystä tasoittavat talousarvion alittaminen mm. työikäisten ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa sekä joistakin vammaispalveluista. Tulopuolella myyntituotot valtiolta ovat toteutuneet 24.5% kunnilta 20,2% ja kuntayhtymiltä 34,3%. Muiltaosin toimintatuottojen toteuma toteuma on ollut varsin hyvä. 

Koko terveydenhuollon talousarvion toteutumaprosentti ensimmäisellä kolmanneksella (2021) on yhteensä 70,9%; ylitys 678t€ . Terveydenhuollon osalta koronaepidemian vaikutus on toiminut kustannuksia lisäävä ja kunnan tekemä talousarvio on riskialtis toteutumisen suhteen.

Sitovien tavoitteiden osalta on edetty tavoitteiden mukaisesti, lukuunottamatta Kanta-asiakastietojärjestelmään siirtymisen valmistelua, josta luovuttiin sotelain hyväksymisen jälkeen.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-​elokuu 2021 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-​elokuu 2021 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvaosastolla on laadittu välitilinpäätös tammi-​elokuulta 2021. Liitteenä on välitilinpäätöskertomus sekä toteutuneet talousluvut. Toteutuneissa talousluvuissa,​ kuten alla olevassa taulukossakin,​ on toteutuma ylemmältä ja alemmalta kirjanpidon tasolta. 

Toimintakate

TA 2021 Tot 1-​8 kk/2021  tot. %

taso

Perusturvan hallinto

405 169 271 436 67,​0 307

Iäkkäiden palvelut

2 949 436 2 053 812 69,​6 312

Vammainpalvelut 

2 199 418 1 379 779 62,​7 314

Lastensuojelu 

502 043 626 865 124,​9 316

Lapsiperheiden palvelut

97 129 47 812 49,​2 318

Työikäisten palvelut

677 815 331 483 48,​9 321

Päihdehuolto 

15 000

13 813 92,​1 322

Toimeentulotuki 

27 300 22 368 81,​9 324

Omaishoidon tuki

133 982 99 912 74,​3 326

Ravintokeskus

-​53 407 -​41 640 78,​0 335

Perusterveydenhuolto

 3 899 238 2 717 879 69,​7 360

Erikoissairaanhoito

5 076 387 3 739 736 73,​7 370

Ympäristöterveydenhuolto

206 600  156 007 75,​5 380


Toimintavuoden 2021 aikana tammi-​elokuussa koko sosiaalitoimi yhteensä -​ talousarvion toteutumaprosentti on 69,​30. Ylitys (181t€) johtuu,​ vammaispalveluiden henkilökohtaisesta avusta (58t€),​ iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ostoista (95t€),​ kotihoidosta (49t€) ja (henkilöstökuluista (29t€) Lisäksi mm. työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta (12t€),​ johon kunta ei voi vaikuttaa. Suurin yksittäinen ylitys on lastensuojelun ostoista (292t),​ joita ei ole voitu ennakoida talousarviota laadittaessa. Sisäisten palveluiden ostojen  toteuma on 246%. Palkkakulut näyttävät ylitystä (67,​9%),​ mikä osittain johtuu kauden aikana maksetuista lomakorvauksista ja osittain sijaiskustannuksista. Ylitystä tasoittavat talousarvion alittaminen mm. työikäisten ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa sekä joistakin vammaispalveluista. Tulopuolella myyntituotot valtiolta ovat toteutuneet 24.5% kunnilta 20,​2% ja kuntayhtymiltä 34,​3%. Muiltaosin toimintatuottojen toteuma toteuma on ollut varsin hyvä. 

Koko terveydenhuollon talousarvion toteutumaprosentti ensimmäisellä kolmanneksella (2021) on yhteensä 70,​9%;​ ylitys 678t€ . Terveydenhuollon osalta koronaepidemian vaikutus on toiminut kustannuksia lisäävä ja kunnan tekemä talousarvio on riskialtis toteutumisen suhteen.

Sitovien tavoitteiden osalta on edetty tavoitteiden mukaisesti,​ lukuunottamatta Kanta-​asiakastietojärjestelmään siirtymisen valmistelua,​ josta luovuttiin sotelain hyväksymisen jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-​elokuu 2021 ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-​elokuu 2021 ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)