Kunnanvaltuusto, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ilmoitti kolme ilmoitusasiaa, jotka merkittiin tietoon saatetuksi.

1. Luontopainotteisen päiväkoti Silmun avajaiset 3.12.2021 klo 9.00.

2. Kuntastrategian luonnos käsitellään 9.12.2021 klo 17.00

3. Kunnanvaltuusto kokoontuu 21.12.2021 klo 17.00


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)