Kunnanvaltuusto, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Tytär- ja osakkuusyhtiöiden raportit

RauDno-2022-573

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushalleilta ja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:ltä on pyydetty raportit yhtiöiden tilanteesta. Toimitusjohtajat tulevat esittelemään yhtiöidensä tilanteen kunnanhallituksen kokoukseen 14.11.2022.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy tilannekatsaukset ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntiijoina kuultiin elinkeinoasiamies Iiro Lyytistä ja toimitusjohtaja Pekka Putkosta.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy tilannekatsaukset ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali