Kunnanvaltuusto, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Tontti pukinkonttiin -kampanjan uusiminen

RauDno-2022-551

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammilla toteutettiin marras-joulukuussa 2013 tonttikampanja, jossa oli mahdollista joulupukille kirjoittamalla osallistua kilpailuun, jossa palkintona oli omakotitalotontti Rautalammilta.

Kilpailuun pystyi osallistumaan kirjoittamalla vapaamuotoisen kirjeen joulupukille, tekemällä YouTube-videon, piirroksen, valokuvan tai osallistumaan muulla, vapaamuotoisella tavalla kilpailuun. Sosiaalisen median hyödyntäminen kilpailuun osallistumisessa katsottiin eduksi.

Valinnoissa ensisijaisena perusteena oli nopeasti muuttovalmiit perheet. Hakemuksesta tuli käydä ilmi muuttajien lukumäärä ja ikä sekä alustava aikataulu rakentamiselle ja muutolle. Tontin luovutukseen sisältyi rakentamisvelvoite, jonka jäädessä täyttymättä tontti palautui kunnalle.

Elinvoimatyöryhmä on päättänyt ehdottaa kunnanhallitukselle, että kampanja uusittaisiin marras-joulukuussa 2022. Työryhmä pitää kampanjaa kuntastrategian toimeenpanoprojekti 3:n mukaisena toimenpiteenä, jonka tavoitteena on tonttitarjonnan näkyvyyden lisääminen markkinointikampanjoilla, -kilpailuilla ja -kokeiluilla.

Vaikutusten arviointi:
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimatyöryhmän ehdotuksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus ehdottaa, että tontti osoitetaan Kuutinharjun alueelta. Lisäksi kunnanhallitus pyytää, että elivoimatyöryhmä selvittää lahjaan liittyvät käytännön asiat tarkasti ( verot, rakentamisvelvoite, tontin vesi- ja viemäriliittymät ym.).

 

Valmistelija

  • Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus ehdottaa,​ että tontti osoitetaan Kuutinharjun alueelta. Lisäksi kunnanhallitus pyytää,​ että elinvoimatyöryhmä selvittää lahjaan liittyvät käytännön asiat tarkasti ( verot,​ rakentamisvelvoite,​ tontin vesi-​ ja viemäriliittymät ym.).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin elinkeinoasiamies Iiro Lyytistä.