Kunnanvaltuusto, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus sivistysosasto

RauDno-2022-470

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen kokouksessaan 8.3.2022.   

Sivistysosaston tavoitteet pääosin saavutettu. 

Lukion tavoitteet ovat toteutuneet, kuten myös aikuiskoulutuksen tavoitteet.

Perusopetuksessa tavoitteet ovat pääosin toteutuneet, mutta ei tietostrategian suunnittelussa ja käyttöönotossa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet on saavutettu. Esiopetuksessa osittain.

Kirjaston osalta tavoite on toteutunut suunnitellusti, samoin kulttuuritoimen osalta sekä liikunta ja nuorisotoimen osalta.

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2021. Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

-  merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021,

-  pyytää kunnanhallitusta antamaan vuoden 2021 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus on ryhtynyt arviointikertomuksessa esitettyjen yhteenvetojen, johtopäätösten ja suositusten vuoksi.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida,​ ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä,​ jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen kokouksessaan 8.3.2022.   

Sivistysosaston tavoitteet pääosin saavutettu. 

Lukion tavoitteet ovat toteutuneet,​ kuten myös aikuiskoulutuksen tavoitteet.

Perusopetuksessa tavoitteet ovat pääosin toteutuneet,​ mutta ei tietostrategian suunnittelussa ja käyttöönotossa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet on saavutettu. Esiopetuksessa osittain.

Kirjaston osalta tavoite on toteutunut suunnitellusti,​ samoin kulttuuritoimen osalta sekä liikunta ja nuorisotoimen osalta.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksesta ja huomioi saamansa palautteen toiminnan suunnittelussa jatkossa.

Päätös

Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksesta ja huomioi saamansa palautteen toiminnan suunnittelussa jatkossa. Hyvinvointilautakunta esittää tämän vastineensa arviointikertomukseen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. 

Valmistelija

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida,​​ ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä,​​ jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen kokouksessaan 8.3.2022.   

Sivistysosaston tavoitteet pääosin saavutettu. 

Lukion tavoitteet ovat toteutuneet,​​ kuten myös aikuiskoulutuksen tavoitteet.

Perusopetuksessa tavoitteet ovat pääosin toteutuneet,​​ mutta ei tietostrategian suunnittelussa ja käyttöönotossa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet on saavutettu. Esiopetuksessa osittain.

Kirjaston osalta tavoite on toteutunut suunnitellusti,​​ samoin kulttuuritoimen osalta sekä liikunta ja nuorisotoimen osalta.

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 9.11.2022 kiittää tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksesta ja huomioi saamansa palautteen toiminnan suunnittelussa jatkossa. Hyvinvointilautakunta esittää tämän vastineensa arviointikertomukseen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

 

 

 

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 9.11.2022 kiittää tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksesta ja huomioi saamansa palautteen toiminnan suunnittelussa jatkossa. Hyvinvointilautakunta esittää tämän vastineensa arviointikertomukseen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.