Kunnanvaltuusto, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Peuran museosäätiö avustus

RauDno-2022-575

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Peuran museosäätiö sr on lähettänyt kunnalle avustushakemuksen vuosille 2023 - 2025, 40.000 €/ vuosi. Rautalammin museo hoitaa ammatilliselle museolla museolaissa (314/2019) määrättyjä tehtäviä. Lain tavoitteena on 1. ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä, 2. edistää kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville, 3. edistää yhteisöllisyyttä, jatkuvuutta ja kulttuurista moninaisuutta ja 4. edistää sivistystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja demokratiaa.

Museo saa valtionosuutta ja sen saamisen edellyksenä on muun muassa, että museon toiminnalla on taloudelliset edellytykset, museon kokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattu myös museon lopettaessa toimintansa, museossa työskentelee vähintään kaksi päätoimista museoammatillisen koulutuksen saanutta henkilöä, museon toiminta on ympärivuotista ja sen kokoelmat ovat museon käyttäjien tavoitettavissa ja että museon tilat ovat museotoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset. Rautalammin museo täyttää valtionosuuden edellytykset.

Museo on lähettänyt hakemuksen mukana toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023.

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Peuran museosäätiölle myönnetään vuodelle 2023 avustusta 35.000 €. Rautalammin kunnan talousarvio vuodelle 2023 on alijäämäinen ja lisäksi valtionosuuksien määrä vuodesta 2024 alkaen on epäselvä. Tämän vuoksi ei ole mahdollista tehdä päätöstä kuin vuosi kerrallaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Pekka Annala ja Matti Kärkkäinen eivät esteellisenä  osallistuneet asian käsittelyyn, vaan he poistuivat kokoushuoneesta.

Tuomo Hänninen valittiin tämän pykälän tarkastajiksi. Tuulikki Tiihanoff toimi puheenjohtana.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

x

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että Peuran museosäätiölle myönnetään vuodelle 2023 avustusta 35.000 €. Rautalammin kunnan talousarvio vuodelle 2023 on alijäämäinen ja lisäksi valtionosuuksien määrä vuodesta 2024 alkaen on epäselvä. Tämän vuoksi ei ole mahdollista tehdä päätöstä kuin vuosi kerrallaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuutetut Matti Kärkkäinen ja Pekka Annala esteellisenä eivät osallistuneet asian käsittelyyn, vaan he siirtyivät lehteriyleisöön. Puheenjohtaja pyysi varavaltuutettu Maiju Haatajaa ottamaan paikkansa valtuustossa.