Kunnanvaltuusto, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Markku Leskisen kirje

RauDno-2022-549

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Markku Leskinen on jättänyt kirjeen, jossa hän ihmettelee Matti Lohen koulun rehtori irtisanomisilmoituksen käsittelyä, viran auki julistamista Kuntarekryssä, irtisanoutumisilmoituksen peruuttamista ja hakuilmoituksen poistamista.

Kirje oli osoitettu kunnanvaltuustolle, mutta henkilöstöasioissa toimivalta on kunnanhallituksella, lukuunottamatta toimialajohtajíen valintaa.

Matti Lohen koulun rehtori jätti irtisanoutumisilmoituksen elokuun loppupuolella, viikkoa myöhemmin hän perui ilmoituksen. Koska henkilön irtisanomisaika oli vain yksi kuukausi ja lomia oli pitämättä, oli tehtävän täytön suhteen tarvetta toimia ripeästi. Tehtävä laitettiin auki Kuntarekryyn ja peruutettiin heti, kun selvisi, että henkilö jää kunnan palvelukseen. Tehtävään ei ehtinyt tulla yhtään hakemusta. KT:n  johtavalta työmarkkinalakimieheltä tarkistettiin, mitä hallinnollisia päätöksiä pitää tehdä tilanteessa, jossa henkilö peruuttaa irtisanoutumisen. Vastaus oli, että koska ei ole ehditty tehdä mitään hallinnollista päätöstä, ei tarvitse tehdä mitään. 

Rautalammin kunnan hallintosäännön mukaan sivistys- ja hyvinvointijohtaja tekee henkilöstöään koskevat päätökset. Koska sivistysjohtaja oli irtisanoutunut 31.7.2022, toimi Matti Lohen koulun rehtori sivistysjohtajan sijaisena. Lisäksi tehtäviä on kunnanhallituksen päätöksellä osoitettu kunnanjohtajalle. Irtisanoutumisilmoituksen peruuttaminen helpotti merkittävästi sivistystoimen tehtävien hoitoa tilanteessa, jossa puuttui sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanjohtaja päättää olemassa olevien virkojen ja toimien täyttöluvasta toimialajohtajien esityksestä. Kunnanjohtajalla oli oikeus toimia tilanteessa, jossa esihenkilö oli irtisanoutunut.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus toteaa, että haastavassa henkilöstötilanteessa on toimittu asian vaatimalla tavalla. Kirje merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Asia viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

x

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus toteaa,​ että haastavassa henkilöstötilanteessa on toimittu asian vaatimalla tavalla. Asia viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että päätökset tulee tehdä oikein ja tarkasti.