Kunnanvaltuusto, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 LISÄPYKÄLÄ: Valmistavan opetuksen määräaikainen virka, perusopetus (lisäpykälä)

RauDno-2022-582

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa opiskeluun. Keskeistä opetuksessa on oppilaan kielitaidon kehittäminen sekä valmiuksien antaminen esi- tai perusopetusta varten.

Matti Lohen koulussa on syksystä alkaen ollut yksi kahdeksan oppilaan ryhmä valmentavassa opetuksessa. Nyt valmentavaan opetukseen on tulossa kahdeksan oppilasta lisää. Opetushallituksen suositus maksimiryhmäkooksi on 10 oppilasta.

Opetusta hoitaa tällä hetkellä yksi opettaja, jolla on tukenaan ryhmässä myös ohjaaja.

Oppilasmäärän kaksinkertaistuessa tarvitaan lisää opetushenkilökuntaa kevätlukukaudeksi 2023. Matti Lohen koulun henkilöstön osaamispalettia täydentäisi erityisesti opettaja, jolla on S2-opettajan kelpoisuus. Opettaja voisi lisäksi hoitaa aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetuksen. Palkkakulut sivukuluineen ovat noin 16 300 €.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että perusopetukseen perustetaan yhteinen, määräaikainen opettajan virka kevätlukukaudeksi 2023 valmentavaan opetukseen; tehtävään sisältyy myös S2-opetusta.

Päätös

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että perusopetukseen perustetaan yhteinen, määräaikainen opettajan virka kevätlukukaudeksi 2023 valmentavaan opetukseen; tehtävään sisältyy myös S2-opetusta.

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,​ että perusopetukseen perustetaan yhteinen,​ määräaikainen opettajan virka kevätlukukaudeksi 2023 valmentavaan opetukseen;​ tehtävään sisältyy myös S2-​opetusta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin sivistys- ja hyvinvointijohtaja  Matti Väntistä.