Kunnanvaltuusto, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 LISÄPYKÄLÄ: Nuorisovaltuuston lautakuntakummin ja varakummin valinta (lisäpykälä)

RauDno-2022-481

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan päätöselimien jäsenistä valittu nuorisovaltuustokummi on toimintamalli, jolla pyritään tekemään nuorisovaltuuston edustajille päätöselinten työskentelyä helpommaksi ja ymmärretävämmäksi. Mallissa kunnanvaltuusto sekä jokainen lautakunta  valitsee keskuudestaan kummin sekä varakummin, joka toimii tavallista tiiviimmässä yhteistyössä nuorisovaltuutetun kanssa, esimerkiksi auttaa esityslistaan tutustumisessa. Kummi toimii lautakunnan luottamushenkilön näkökulmasta katsottuna yhteyshenkilönä nuorisovaltuustoon ja samalla tukee nuorisovaltuuston lautakuntaedustajaa mahdollisuuksiensa mukaan ennen lautakunnan kokouksia. Toivottavaa on, että kummi toimii lautakunnan edustajana koko toimikautensa ajan. 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta valitsee keskuudestaan lautakuntakummin ja varakummin nuorisovaltuustolle.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti valita nuorisovaltuustolle lautakuntakummiksi Tiina Purasen ja varakummiksi Hannu Keinäsen. 

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan päätöselimien jäsenistä valittu nuorisovaltuustokummi on toimintamalli,​ jolla pyritään tekemään nuorisovaltuuston edustajille päätöselinten työskentelyä helpommaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Mallissa kunnanvaltuusto sekä jokainen lautakunta valitsee keskuudestaan kummin sekä varakummin,​ joka toimii tavallista tiiviimmässä yhteistyössä nuorisovaltuutetun kanssa,​ esimerkiksi auttaa esityslistaan tutustumisessa. Kummi toimii valtuuston ja lautakunnan luottamushenkilön näkökulmasta katsottuna yhteyshenkilönä nuorisovaltuustoon ja samalla tukee nuorisovaltuuston edustajaa mahdollisuuksiensa mukaan ennen valtuuston kokouksia. Toivottavaa on,​ että kummi toimii valtuuston edustajana koko toimikautensa ajan. 

Ehdotus

Esittelijä

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto valitsee nuorisovaltuustokummin ja varakummin keskuudestaan.  

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että nuorisovaltuuston kummiksi valitaan Heikki Pietikäinen ja varakummiksi Petteri Haukka.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle,​ että nuorisovaltuuston kummiksi valitaan Heikki Pietikäinen ja varakummiksi Petteri Haukka.

Päätös

Henna Suosaari ehdotti,että myös varakummi olisi varsinainen valtuutettu. Ehdotus hyväksyttiin.

Anu Hotti esitti, että varakummiksi valitaan Assi Mensonen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.