Kunnanvaltuusto, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten.

Päätös

1. Puheenjohtaja esitti, että pykälät 90 ja 91 käsitellään ennen pykälien 83 ja 88 käsittelyä. Pykälä 83 käsitellään pykälän 87 jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin.

2. Muissa asioissa käsitellään:

a. valtuutettu Matti Kärkkäisen valtuustoaloite

b. valtuutettu Sari Hintikka-Variksen valtuustoaloite

c. valtuutettu Tiina Purasen valtuustoaloite