Kunnanvaltuusto, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kiesimän rantaosayleiskaavan muutos

RauDno-2021-745

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kiesimän rantaosayleiskaavan muutosalueeseen sisältyvät tilat 686-406-3-69, 406-3-72, 406-3-77, 406-3-85 ja 686-406-3-107. Muutosalueiden pinta-ala on yhteensä noin 5.5 ha. Kaavamuutokset ovat tulleet vireille maanomistajien esityksestä. Maanomistajat maksavat kaavanlaadintakustannukset.

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutoksessa tavoitteena on tilan 686-406-3-69 osalta käyttötarkoituksen muutos siten, että alueelle mahdollistuu ympärivuotinen asuminen ja pienimuotoinen
matkailumajoitus. Alueella on jo nykyisin useita rakennuksia.

Maakuntakaavassa alueet ovat osa vesimatkailun kehittämisaluetta Pohjois-Konneveden ja Niiniveden välisellä Kiesimä -järven rannoilla vesireittien äärellä.
Tilan 686-406-3-107 osalta tavoitteena on poistaa tilan eteläosassa sijaitseva toteutumaton ja tarpeeton kaavamerkintä LV-2 vesiliikennealue, kalasatama. Tilan rakentamaton rantarakennuspaikka (RA/1) siirretään kaavamuutoksessa em. kalasatama-alueen paikalle, tilan eteläkulmaan.


Muiden kaavamuutosalueeseen sisältyvien tilojen osalta kyseessä on vain kaavamerkintätekninen päivitys, mikä johtuu ylläkuvatusta tilan 3-69 varsinaisesta kaavamuutoksesta.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Kiesimän rantaosayleiskaavaan tehtävät muutokset ja esittää kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen asettamista nähtäville ja lausuntojen pyytämistä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kiesimän rantaosayleiskaavan muutosalueeseen sisältyvät tilat 686-​406-​3-​69,​ 406-​3-​72,​ 406-​3-​77,​ 406-​3-​85 ja 686-​406-​3-​107. Muutosalueiden pinta-​ala on yhteensä noin 5.5 ha. Kaavamuutokset ovat tulleet vireille maanomistajien esityksestä. Maanomistajat maksavat kaavanlaadintakustannukset.

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutoksessa tavoitteena on tilan 686-​406-​3-​69 osalta käyttötarkoituksen muutos siten,​ että alueelle mahdollistuu ympärivuotinen asuminen ja pienimuotoinen
matkailumajoitus. Alueella on jo nykyisin useita rakennuksia.

Maakuntakaavassa alueet ovat osa vesimatkailun kehittämisaluetta Pohjois-​Konneveden ja Niiniveden välisellä Kiesimä -​järven rannoilla vesireittien äärellä.
Tilan 686-​406-​3-​107 osalta tavoitteena on poistaa tilan eteläosassa sijaitseva toteutumaton ja tarpeeton kaavamerkintä LV-​2 vesiliikennealue,​ kalasatama. Tilan rakentamaton rantarakennuspaikka (RA/1) siirretään kaavamuutoksessa em. kalasatama-​alueen paikalle,​ tilan eteläkulmaan.


Muiden kaavamuutosalueeseen sisältyvien tilojen osalta kyseessä on vain kaavamerkintätekninen päivitys,​ mikä johtuu ylläkuvatusta tilan 3-​69 varsinaisesta kaavamuutoksesta.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Kiesimän rantaosayleiskaavaan tehtävät muutokset ja esittää kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen asettamista nähtäville ja lausuntojen pyytämistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Janne Martiskainen raumartija

Perustelut

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutos koskien tiloja 686-406-3-69 ja 686-406-3-107 on ollut luonnoksena nähtävillä 3.1. - 1.2.2022. Luonnoksesta saatiin kaksi lausuntoa, Pohjois-Savon Ely-keskukselta sekä Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta. Mielipiteitä ei jätetty. Lausunnot ja kaavoittajan laatimat vastineet lausuntoihin ovat yleiskaavaselostuksessa, joka on liiteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Janne Martiskainen raumartija

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kaavoittajan tekemän vastineen hyväksymistä ja kaavaehdotuksen nähtäville laittamista.

Päätös

Hyväksyttiin teknisen johtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Martiskainen raumartija

Perustelut

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kaavoittajan tekemän vastineen hyväksymistä ja kaavaehdotuksen nähtäville laittamista.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää laittaa kaavan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutos tilojen 686-406-3-69 ja 686-406-3-107 osalta on ollut ehdotuksena nähtävillä 7.7. - 5.8.2022. Ehdotuksesta annettiin kaksi lausuntoa. Muistutuksia ei jätetty. Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen on kirjattu selostukseen kohtaan 6.3.4 Lausunnot, muistutukset ja niiden huomioonottaminen (ehdotusvaihe).

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Kiesimän rantaosayleiskaavamuutoksen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle kaavamuutoksen hyväksymistä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Valmistelija

Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutos tilojen 686-​406-​3-​69 ja 686-​406-​3-​107 osalta on ollut ehdotuksena nähtävillä 7.7. -​ 5.8.2022. Ehdotuksesta annettiin kaksi lausuntoa. Muistutuksia ei jätetty. Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen on kirjattu selostukseen kohtaan 6.3.4 Lausunnot,​ muistutukset ja niiden huomioonottaminen (ehdotusvaihe).

Ehdotus

Esittelijä

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Kiesimän rantaosayleiskaavamuutoksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle kaavamuutoksen hyväksymistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Kiesimän rantaosayleiskaavamuutoksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle kaavamuutoksen hyväksymistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.