Kunnanvaltuusto, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Muut asiat

Perustelut

1. Sulo Metsäoja on lähettänyt kunnanvaltuustolle liitteenä olevan kirjeen liittyen Rautalampi-järven kunnostuksen suunnitteluun. Kirje on saapunut kunnanvirastolle 24.8.2020.

2. Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

1. Sulo Metsäojan kirje merkittiin tiedoksi ja velvoitettiin viranhaltijat vastamaan kirjeeseen.

2. Kaivostoiminnan tutkimustoiminnan aktivoituminen, Rio Tinto. Yhteinen keskustelutilaisuus pyritään järjestämään yhteistoiminnassa yhtiön kanssa. Uudesta kaivoslaista toivotaan infoa sekä siitä, miten kansallispuistossa voidaan tehdä kaivostoiminnan tutkimuksia. Ensi vaiheessa lisämateriaalia, mutta mahdollisimman pian, koronan jälkeen, pidetään kansalaisilta.Tietoa tarvitaan myös kansalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa asiaan. Puolueetonta informaatiota kunnan mahdollisuuksista vaikuttaa/ ohjata mahdollista kaivosprosessia.

3. Valtuustoseminaari pidetään Puroniemessä 4.9.2020 klo 8.30-19.00. Valtuuston iltakoulut ovat 15.9 ( klo 16.30-20.00) ja 24.9 (klo 16.30-20.00).


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)