Kunnanvaltuusto, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten.

Päätös

1. Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, että voidaanko yksimielisesti hyväksyä, että pykälä  51 käsitellään kiireellisenä. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

2. Sulo Metsäojan kirje käsitellään muissa asioissa.

3. Lisäksi muissa asioissa käsitellään  valtuutettuTytti Mårdin pyyntö lisäinformaatiosta kaivostutkimustoiminnan aktivoitumisesta Rio Tinton osalta sekä  valtuustoseminaarin ohjelma 4.9.2020.

Valtuutettu Sari Hintikka-Varis saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)