Kunnanvaltuusto, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

1. Jorma Kukkosen kirje 22.6.2021 valtuustoaloitteen käsittelystä.

2. Kunnanjohtaja Anu Sepposen kiitospuheenvuoro.

3. Kunnanhallituksen puheenjohtajan  Matti Kärkkäisen puheenvuoro.

4. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan Jorma Kukkosen puheenvuoro.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)