Kunnanvaltuusto, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Liikuntaneuvojan toimen perustaminen (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus piti ylimääräisen kokouksen  22.6.2021 ja päätti esittää kunnanvaltuustolle kiireellisenä asiana  liikuntaneuvojan toimen perustamista Rautalammin kuntaan 1.8.2021 alkaen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että määräraha siirretään kunnanhallituksen avustuksista ( seuratyöntekijä) ja Matti Lohen koulun kerhomäärärahoista vuonna 2021.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn kiireellisenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanvaltuusto päätti, että Rautalammin kuntaan perustetaan liikuntaneuvojan toimi 1.8.2021 alkaen. Määrärahasiirrot tehdään kunnanhallituksen esittämällä tavalla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuutettu Markus Sjöberg jätti asiasta eriävän mielipiteen