Kunnanvaltuusto, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Perustelut

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten.

Päätös

1. Puheenjohtaja totesi, että pykälästä 8:n puuttuu kunnanhallituksen ehdotus, mutta kunnanhallitus kokoontui 2.2 ja  kunnanhallituksen ehdotus tullaan lisäämään ao.kohtaan.

Hyväksyttiin, että ko.lisäys tehdään ja asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

2. Muita mahdollisia asioita ei ollut.

3. Puheenjohtaja tiedotti, että kuntalaisten kaivosilta järjestetään tiistaina 2.3 hybrinä. Korona tilanteen helpottuessa pyritään järjestämään toinen kuntalaisilta, jossa kuntalaiset voivat paikan päällä esittää kysymyksiä ja kuulla asiantuntijoiden arvioita aiheesta. Lisäksi puheenjohtaja esitteli Savogrown hankkeen/robottipuheluiden ajankohdan ja robotin esittämät kysymykset.

Kokouksen aluksi puheenjohtaja otti vastaan kuntalaisaloitteen "Puhtaiden vesien ja elinvoimaisen Rautalammin puolesta". Kuntalaisaloitteen oli allekirjoittanut 522 henkilöä.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)