Kunnanvaltuusto, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Muilta mahdollisia asioita ei ollut.

Kokouksen lopuksi valtuustokuoro lauloi "arkihuolesi kaikki heitä"-laulun.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)