Kunnanvaltuusto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohje

RauDno-2020-792

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohje (luonnos) on valmistunut. Rautalammin kuntaan on kaivattu ajantasaista ohjeistusta siihen, miten sosiaalisessa mediassa toimitaan. Toimintatapojen määrittely sosiaaliseen mediaan on kunnan etu, jotta sen mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Tässä ohjeessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

- Mitä viestinnällä sosiaalisessa mediassa tavoitellaan?

- Kuka käyttää sosiaalista mediaa? Kuka päättää siitä, kuka käyttää sosiaalista mediaa?

- Mitä kanavia käytetään? Kuka päättää, mitä kanavia käytetään?

- Miten sosiaalisessa mediassa toimitaan? Mitkä reunaehdot toiminnalle sosiaalisessa mediassa on?

Sosiaalisen median ohje kertoo Rautalammin kunnan toimintaperiaatteet sosiaalisessa median käytössä ja ohjaa työntekijöitä ja viranhaltijoita. Soveltuvin osin se ohjaa myös luottamushenkilöiden toimintaa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Rautalammin kunnan sosiaalisen medin ohjeen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohjeen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohje käsiteltiin ensimmäisen kerran vuonnan 2020. Kunnanvaltuusto palauttu ohjeen uudelleen valmisteluun. Koronapandemia veii kuitenkin huomion toisaalle, ja someohje jäi hyllyyn.

Rautalammin kuntaan on kaivattu ajantasaista ohjeistusta siihen,​ miten sosiaalisessa mediassa toimitaan. Toimintatapojen määrittely sosiaaliseen mediaan on kunnan etu,​ jotta sen mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Tässä ohjeessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

-​ Mitä viestinnällä sosiaalisessa mediassa tavoitellaan?

-​ Kuka käyttää sosiaalista mediaa? Kuka päättää siitä,​ kuka käyttää sosiaalista mediaa?

-​ Mitä kanavia käytetään? Kuka päättää,​ mitä kanavia käytetään?

-​ Miten sosiaalisessa mediassa toimitaan? Mitkä reunaehdot toiminnalle sosiaalisessa mediassa on?

Sosiaalisen median ohje kertoo Rautalammin kunnan toimintaperiaatteet sosiaalisessa median käytössä ja ohjaa työntekijöitä ja viranhaltijoita. Soveltuvin osin se ohjaa myös luottamushenkilöiden toimintaa.

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus ohjeistaan sosiaalisen media-ohjeen jatkovalmistelun.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohjeen muutamin tarkennuksin ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyi Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohjeen muutamin tarkennuksin ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä seuraavilla lisäyksillä:

- Luottamushenkilöitä ei ole velvoiteta rakentamaan poisiivista kuntakuvaa, mutta toivotaan, että he sen mieluusti tekevät.

- Mahdolliset virheet somessa oikaistaa välittömästi.

- Ryhmien puheenjohtajien tulee tarvittaessa käydä asia henkilön kanssa lävitse ja velvoittaa häntä oikaisemaan virheellinen tieto ja tarvittaessa esittämään anteeksipyyntö asianosaisille.

- Tarvittaessa, vakavassa tapauksessa, asia tuodaan valtuustoon.

Tiedoksi

toimialat, kunnanhallitus, kj, ict-asiantuntija, elinkeinoasiamies