Kunnanvaltuusto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Perustelut

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten.

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti, että tilapäisen valiokunnan lausunto on vedetty listoilta pois, koska se on  keskeneräinen. Tilapäisen valiokunnan puhenjohtaja Sari Hintikka-Varis kertoi Kuntaliiton ohjeistuksen olleen vanhentuneen, mutta nyt ohjeet on päivitetty ja niiden mukaan valiokunta jatkaa työskentelyä.

Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)