Kunnanvaltuusto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Muut asiat (lisäpykälä)

Perustelut

Muissa asioissa käsitellään valtuutettujen esille ottamia asioita tulevaa valmistelua varten sekä mahdollisia ilmoitusasioita.

Ehdotus

1. Valtuutettu Tuulikki Tiihanofin tiedusteli valtuustoseminaarien kuljetuksesta.

2. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ilmoitukset valtuuston kokouksesta 30.11.2021 ja luontopainoitteisen päiväkoti Silmun avajaisista 3.12.2021 klo 9.00 merkitään tietoon saatetuiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.