Kunnanvaltuusto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuutettu Tuulikki Tiihanoff varasi oikeuden kysymykseen valtuustoseminaarista 17-18.11.2021

Puheenjohtaja ilmoitti, että muissa asioissa käsitellään lisäksi muutama ilmoitusasia.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)