Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Ympäristöterveyslautakunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsen valinta

RauDno-2021-455

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Suonenjoen kaupunki, Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnat muodostavat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Kullakin kunnalla on ympäristöterveyslautakunnassa yksi jäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Tervon kunnan edustaja. Varapuheenjohtaja, jonka toimikausi on kaksi vuotta, valitaan vuorotellen muiden jäsenkuntien edustajista.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen ympäristöterveyslautakuntaan kuluvalle valtuustokaudelle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)