Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Ympäristölautakunnan vaali

RauDno-2021-439

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan Rautalammin kunnassa on ympäristölautakunta, jossa on viisi jäsentä kunnanvaltuuston 2.2.2021 /§ 9 tekemän päätöksen mukaisesti. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi ympäristölautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)