Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta

RauDno-2021-446

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaan Rautalammin kunnalla on yhtymäkokouksessa kaksi edustajaa ja Suonenjoen kaupungilla neljä edustajaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys  (HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö tuli osittain voimaan 1.7.2021. Sote-uudistuksella ja hyvinvointialueiden perustamisella voi olla vaikutusta edustajien toimikauteen.

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Sisä-Savon tervydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin toimikaudekseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)