Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Maaseutulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

RauDno-2021-457

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Sydän-Savon maaseutupalvelun tehtävänä on huolehtia maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa säädetyn lain mukaisten viranomaistehtävien, maaseudun elinkeinojen kehittämistehtävien sekä maaseudun toimintaympäristön kehittämistehtävien hoidosta maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen mukaisesti.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella päätösvaltaa käyttää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu sopijakuntien yhteinen toimielin, Siilinjärven kunnan maaseutulautakunta. Yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunnan toimivalta on määritelty maaseutulautakunnan johtosäännössä.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat 11 kuntaa: Kaavi, Kuopio, Leppävirta, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vesanto.

Maaseutulautakunnan asettaa Siilinjärven kunnanvaltuusto toimikaudekseen. Lautakunnassa on yksi jäsen jokaisesta sopimuskunnasta.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se nimeää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Siilinjärven kunnan maaseutulautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kuluvalle valtuustokaudelle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)