Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Kunnan edustajan valinta Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin

RauDno-2021-447

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen 11 §:n mukaan jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden sadasosan kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä, voi kunta nimetä kaksi edustajaa. Kullekkin edustajalle voidaan valita henkikökohtainen varaedustaja. Rautalammin kunnan osuus äänistä on 1,62 %, joten Rautalammin kunnan edustajien määrä on siten kaksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastutoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys  (HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö tuli osittain voimaan 1.7.2021. Sote-uudistuksella ja hyvinvointialueiden perustamisella voi olla vaikutusta edustajien toimikauteen.

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin valitaan kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat toimikaudekseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)