Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali

RauDno-2021-443

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kiinteistömuodostamislain (1995 /554) 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kyseisen lainkohdan mukaan uskotun miehen tulee olla perehtynyt kiinteistöasioihin ja lisäksi tuntea paikallisia oloja. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Lain mukaan mukaan uskotuksi mieheksi ei tule valita henkilöä, joka on valintahetkellä alle 25 vuotta tai täyttänyt 65 vuotta. Maanmittauslaitos toivoo myös, että valinnoissa kiinnitettäisiin huomiota uskotun miehen mahdollisuuteen hoitaa tehtävää arkipäivisin.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi kuusi uskottua miestä toimikaudekseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)