Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Jäsenten valinta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon

RauDno-2021-445

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kuntayhtymiin valittavien henkilöiden vaalikelpoisuudesta on säädetty kuntalain 76 §:ssä.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan Rautalammin kunta voi valita yhtymän valtuustoon kaksi edustajaa sekä heille kummallekin henkilökohtaiset varajäsenet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys (HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö tuli osittain voimaan 1.7.2021. Sote-uudistuksella ja hyvinvointialueiden perustamisella voi olla vaikutusta edustajien toimikauteen.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)