Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:

1. Uusien luottamushenkilöiden koulutus käynnistyy 11.9.2021, ilmoittaudu koulutukseen 9.8.2021 mennessä.

2. Aluehallintoviraston päätökset 21.7.2021

3. Vaalijalan kyntayhtymä, Yhtymäkokouksen pöytäkirja 16.6.2021

4. Ilmoitus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkautumisesta 27.7.2021

5. Väestötietoennuste tammi-kesäkuu 2021

6. Ilmoitus takaajalle takausvastuun päättymisestä 5.7.2021

7. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2021-2023, ote Rautalammin ympäristölautakunnan pöytäkirjasta 24.6.2021

8. Avustuksen hakeminen Savon Villin Lännen ikääntyneiden asumisen "Master Planin" laatimiseksi, ote Suonenjoen kaupungin sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 10.6.2021 ( § 71) 

9. Rautalammin rakennetyöttömyys tammi-huhtikuu 2021, Pohjois-Savon Ely-keskuksen kooste 16.6.2021

10. Pohjois-Savon liiton tilinpäätös 2020, ote Pohjois-Savon maakuntavaltuuston pöytäkirjasta 7.6.2021 ( § 7)

11. Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 11.6.2021 

12. Itä-Suomen aluehallintoviraston uutiskirje 2/2021  23.6.2021    https://avi.fi/uutiskirjeet

13. Hyvinvointialue tulee - mikä muuttuu Pohjois-Savossa? POSOTE20-hankkeen hankejohtaja Jussi Lammen blogi 24.6.2021, https://www.posote20.fi/ajankohtaista/blogi/hyvinvointialue-tulee-mika-muuttuu-pohjois-savossa.html 

14. Vaalijalan vuosikertomus 2020, https://vaalijala.fi/resources/public/materiaalipankki/julkiset_dokumentit/VUOSIKERTOMUS%202020%20(002).pdf

15. Kirje kunnanhallituksille aluevaaleista 1.7.2021

16. Anna-Mari Alkio valittu Pro Ysitien puheenjohtajaksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)