Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Hyvinvointilautakunnan vaali

RauDno-2021-440

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin voimassa olevan hallintosäännön (kunnanvaltuusto 28.8.2018) mukaan Rautalammin kunnassa on sivistys- ja perusturvalautakunta, joissa kummassakin on seitsemän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanvaltuusto päätti 2.2.2021 /§9, että jatkossa lautakunnissa on viisi jäsentä.

Uudessa hallintosäännössä (ehdotus) perusturva- ja sivistyslautakunnan tehtävät ehdotetaan yhdistettäväksi uuden hyvinvointilautakunnan alle. Hyvinvointilautakunnassa on seitsemän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi hyvinvointilautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)