Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Hyvinvointilautakunnan perustaminen (lisäpykälä)

RauDno-2021-466

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Uuden hyvinvointilautakunnan perustamista on valmisteltu kevään 2021 aikana. Tavoitteena on valmistautua sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sekä kehittää integraatiota perusturvan ja sivistyksen toimialan välillä. Muutoksella tavoitellaan lisäksi prosessien tehostumista ja entistä parempia palveluita kuntalaisille.

Uudessa hallintosäännössä on määritelty hyvinvointilautakunnan tehtävät.

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

1. kuntaan perustetaan uusi hyvinvointilautakunta

2. lakkautetaan perusturva- ja sivistyslautakunta

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)