Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Hallintosääntö 2021

RauDno-2021-396

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) kokonaistarkastelun seurauksena (HE242/2020 vp) kuntalain kunnan taloutta, hallintoa ja kuntien yhteistoimintaa koskevia säännöksiä on muutettu. Laki kuntalain muuttamisesta on tullut voimaan 26.5.2021. Osa muutoksista tulee voimaan myöhemmin.

Kunnan hallintoa koskevia keskeisiä muutoksia ovat aloiteoikeuden laajentaminen ja aloitteiden käsittelyn määräaikaa koskevan säännöksen poistuminen. Hallintosääntöön tulee ottaa määräykset sopimusten hallinnasta ja tiedonhallinnan järjestämisestä. Sähköisen kokouksen edellytyksistä säädetään laissa tarkemmin, mutta tässä on kysymys vain keväästä 2020 voimassa olleen väliaikaisen sääntelyn säätäminen pysyväksi.

Laissa on siirtymäsäännökset: sähköinen kokous tulee voimaan 1.6.2021, muilta osin kunnan hallintosääntö on saatettava 90§:n (sopimustenhallinta, tiedonhallinnan järjestäminen) mukaiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2021 luonnokseen nämä muutokset on tehty.

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 2.2.2021/ §9 Rautalammin kunnan toimielinrakenteesta. Tämän päätöksen mukaiset muutokset on tehty hallintosääntöön.  Sääntötyöryhmän esityksen mukaisesti esitetään perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan yhdistämistä hyvinvointilautakunnaksi.Näiden lautakuntien tehtävät on hallintosääntöluonnoksessa yhdistetty. Lisäksi hallintosääntöön on tehty sivistystoimen strategian mukaisia muutoksia.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintosääntö 2021 luonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi,

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Hallintosääntö palautui uudelleen valmisteluun väärän liitteen takia.

Liite on vaihdettu ja hallintosääntöön on tehty pieniä teknisiä muutoksia.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintosäännön 2021 ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)