Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Edustajan valitseminen poliisin neuvottelukuntaan

RauDno-2021-441

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Poliisihallitus on 22.6.2021 vahvistanut poliisin hallinnosta annetun asetuksen ( 158/1996) 13 §:n mukaisesti Itä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten määräksi 2021 alkavalla neuvottelukunnan toimintakaudella 44 henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenmäärä on yksi edustaja jokaisesta toiminta-alueen kunnasta.

Itä-Suomen poliisilaitos pyytää Rautalammin kuntaa valitsemaan yhden (1) poliisineuvottelukunnan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Itä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudekseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)