Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Edustajan nimeäminen Pohjois-Savon liiton kuntien edustajainkokoukseen

RauDno-2021-448

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Pohjois-Savon liitto on lähettänyt kuntiin nimeämispyyntökirjeen koskien edustajien nimeämistä kuntien edustajainkokoukseen maanantaina 13.9.2021 klo 10.00 Pohjois-Savon maakuntaliiton maakuntasaliin.

Kuntien edustajankokouksen tehtävänä on valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-2025.

Kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainkokoukseen yhden edustajan kutakin edellisen vuoden 1. päivänä asunutta alkavaa 4000 asukasta kohti, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta jäsenmäärästä. Kuntien edustajainkokouksessa on kullakin edustajalla yksi ääni.

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden edustajan Pohjois-Savon liiton kuntien edustajainkokoukseeen 13.9.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)