Kunnanhallitus, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

RauDno-2022-323

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin sekä valmistelussa oleviin asioihin.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

1. Toimintaohjeet  ent. virastotalon osalta: neuvotteluja jatketaan.

2.  Rossien sukutapaaminen, kunnan edustajan tervehdys 10.7 klo 11.30?

3. PS:n kanssa neuvottelu 9.6

4. Tuulivoima-alueet Rautalammilla? Biokaasu? Selvittelyä jatketaan.

5. Kuutinharju maanomaisuus, selvitetään.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)