Kunnanhallitus, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 359 Valtuustoaloite talvisen liikkumisen edistämisestä Rautalammin kirkonkylässä ns. potkurikaistalla

RauDno-2021-684

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Tytti Mård jätti valtuustoaloitteen talvisen liikkumisen edistämisestä Rautalammin kirkonkylässä ns. potkurikaistalla 25.5.2021. 

Pohjois-Savon Ely-keskus on jättänyt aloitteesta lausunnon 28.10.2021. Pohjois-Savon ELY-keskus kiittää valtuustoaloitteesta edistää talvista liikkumista ns. potkurikaistalla Rautalammin kirkonkylällä.

ELY-keskus toimii maanteiden tienpitäjänä. ELY-keskus vastaa siitä, että maantiet sekä niihin liittyvät jalankulku- ja pyröräilyväylät ovat yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Jalankulku- ja pyöräilyväylien tulee olla käytettävissä turvallisesti kaikissa keliolosuhteissa. Talvihoidon osalta keskeinen toimenpide turvallisuuden takaamiseksi on liukkauden torjunta. Lainsäädäntö mahdollistaa jättämään jalankulku- ja pyörälyväylän reunaan erikseen määritetyillä väylillä hiekoitamattoman alueen pulkkia ja potkukelkkoja varten, mikäli liikenteelle ei aiheudu siitä huomattavaa haittaa.

Liukkauden torjumatta jättämisestä ilmoittaminen liikennemerkillä vähentää tienpitäjän vastuuta, mutta ei välttämättä poista sitä, koska vastuu on tiukka.

Pohjois-Savon ELY-keskus ilmoittaa, että sillä ei ole mahdollista toteuttaa ns. potkurikaistaa, koska vastuukysymykset ovat jalankulku-ja pyöräilyväylillä hyvin tiukat ja kyseisen väylän osittainen hiekottamatta jättäminen voisi aiheutaa merkittäviä korvausvastuita, vaikka siitä ilmoitettaisiin liikennemerkillä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnon tietoonsa saatetuksi ja toteaa valtuustoaloitteen potkurikaistasta loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)