Kunnanhallitus, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 358 Valtuustoaloite pyörätien rakentamisesta Rautalammin ja Suonenjoen välille

RauDno-2021-683

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Hannu Korhonen ja viisi muuta kunnanvaltuutettua jättivät 25.5.2021 aloitteen kevyenliikenteen väylän rakentamisesta Rautalampi-Suonenjoki - väliselle tieosuudelle. 

Asiasta on pyydetty lausunto Pohjois-Savon Ely-keskukselta. Lausunnossa ELY-keskus toteaa, että liikennemäärä kantatiellä 69 on noin 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 8 % ja kesäaikainen liikennemäärä noin 2 600 ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on noin 6 %. Valtatie 9 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on noin 5 500 ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on noin 11 %. Valitettavasti Pohjois-Savon ELY-keskuksella ei ole mahdollisuutta toteuttaa kyseistä jalankulku- ja pyöräilyväylää ilman erillisrahoitusta sekä Rautalammin kunnan ja Suonenjoen kaupungin osallistumista hankkeeseen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee ELY-keskuksen lausunnon tietoonsa saatetuksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että pyörätie asiaa pyritään edistämään mahdollisuuksien mukaan, kun avautuu erillisrahoitushakuja tms. Muilta osin valtuusto merkitseen  aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)