Kunnanhallitus, kokous 3.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Luottamushenkilön ero, Turpeinen

RauDno-2023-186

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Valtuutettu Jouko Turpeinen on ilmoittanut, että hän eroaa hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä ja kunnanhallituksesta Anne Karhusen varajäsenyydestä.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

1. Jouko Turpeiselle myönnetään ero hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä ja kunnanhallituksesta Anne Karhusen varajäsenyydestä.

2. hyvinvointilautakuntaan valitaan uusi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen

3. kunnanhallitukseen valitaan Anne Karhuselle henkilökohtainen varajäsen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)