Kunnanhallitus, kokous 3.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 LISÄPYKÄLÄ: Luottamushenkilön ero, Hintikka-Varis, kh:n varajäsenyys (lisäpykälä)

RauDno-2023-187

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Valtuutettu Sari Hintikka-Varis on jättänyt eroanomuksen kunnanhallituksen varajäsenyydestä henkilökohtaisen syiden takia.

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se

1. myöntää Sari Hintikka-Varikselle eron kunnanhallituksesta Heikki Pietikäisen varajäsenyydestä

2. valitsee Heikki Pietikäiselle henkilökohtaisen varajäsenen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)