Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Hankavedenrannan tiekunnan omarahoitusosuuden takaus

RauDno-2021-423

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Hankavedenrannan tiekunta on saanut Pohjois-Savon ELY-keskukselta avustuksen tien peruskorjaukseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 52 886 €, johon avustusta on myönnetty 26 443 €. Tiekunta on jättänyt kunnalle takaushakemuksen lainalle, joka otetaan 26 443 €:n omarahoitusosuudelle.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää Rautalammin kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hankavedenrannan yksityistiekunnalle takauksen 26 443 €:n lainalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)