Kunnanhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat asiat

1. Rautalammin kunnan perusturvalautakunnan kokoukset keväällä 2020.

2. Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 31.1.2020.

3. Metsähallituksen päätös Luonnonvarakeskus LuKen tutkimus-, liikkumis-, metsästys- ja maastoliikenneluvasta Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla 3.2.2020

4. Jarmo Hännisen TA 2020 menettelytapaa koskeva huomio kunnanvaltuuston kokouksessa 4.2.2020.

5. Pielaveden kunnanhallituksen päätös 10.2.2020: SavoGrow-alueen kuntien sosiaalipalvelujen selvitys/Pielaveden kunnan päätös

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)