Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

RauDno-2021-505

Valmistelija

  • Pirkko Annala, hallintosihteeri, pirkko.annala@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunta omistaa Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakkeista 100%. Kuntakonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjauksesta vastaa kunnanhallitus. Kunnanvaltuusto on kunnanhallituksen esityksestä linjannut yhtiöiden toimintatavoitteet tuleville vuosille, joita yhtiöiden hallitusten tulisi viedä eteenpäin. Asunnonhankinnan hallitukseen kuuluu 3-5 jäsentä (tällä hetkellä neljä jäsentä) ja henkilökohtaista varajäsentä. 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus tekee esitykset valtuustokaudeksi Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n yhtiökokouksille hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.

 

Päätös

Kunnanhallitus esittää Rautalammin Asunnonhankinnan Oy:n yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan valtuustokaudeksi: Ari Weide .(Jemina Vepsäläinen), Kirsi Mannila ( Hannu Keinänen), Sari Hintikka-Varis ( Sirpa Jalkanen) ja Merja Koivula-Laukka (  Arttu Matilainen).


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)