Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Määräalan kauppa Kilpilammen uudelta asuntoalueelta

RauDno-2021-488

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kilpilammen uuden asuntoalueen tonteista on saatu ostotarjous. Ostajan kanssa on käyty neuvottelua alueen mahdollisuuksista. Käydyissä keskusteluissa on noussut toive lohkoa suurempi tontti.  Tontti nro 1 on noin 2080 m2 ja viereinen tontti nro 2 on noin 2160m2. Asiaasta on jo aikaisemmin keskusteltu kunnanhallituksessa, jossa ei silloin  nähty estettä sille, että muodostettava tontti lohkottaisiin siten, että tonttiin 1 liitetään noin puolet tontista 2. Näin muodostuu kaksi suunnilleen samanssuuruista rantatonttia. 

Ostaja on jättänyt sähköpostitarjouksen, joka liitteenä.

Kauppakirjaluonnoksen (liitte) mukaan  kaupankohteena on  noin 3160 m2 :n suuruinen rakentamaton määräala Rautalammin kunnassa sijaitsevasta tilasta Kilpilammenranta 58:18, kiinteistötunnus 686-408-58-18. Määräala sijaitsee osoitteessa Kilpilammentie, 77700 Rautalampi. Määräala muodostuu Suvantola-nimisestä kaava-alueen tonteista 1 ja puolet tontista 2 ja se on merkitty liitteenä olevaan karttaan.

Kauppahinta: Kauppahinta on viisitoistatuhattakahdeksansataa (15.800) euroa. Kauppahinta ei muutu, vaikka määräalan pinta-ala poikkeaa sitä lohkottaessa.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää myydä  noin 3160 m2 :n suuruisen rakentamattoman määräalan  Rautalammin kunnassa sijaitsevasta tilasta Kilpilammenranta 58:18, kiinteistötunnus 686-408-58-18. Määräala muodostuu Suvantola-nimisestä kaava-alueen tonteista 1 ja puolet tontista 2 kauppahintaan 15.800 euroa ja esittää asian hyväksymistä edelleen kunnanvaltuustolle. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali