Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Kunnanhallituksen jäsenten valinta liikenneturvallisuustyöryhmään

RauDno-2021-503

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Vuonna 2006 kuntaan perustettiin liikenneturvallisuustyöryhmä, johon tekninen lautakunta pyysi kunnanhallitusta nimeämään puheenjohtajan sekä toisen jäsenen.

Tekninen toimi pyytää muita tahoja nimeämään uudet jäsenet työryhmään sekä kunnanhallitusta valitsemaan työryhmään puheenjohtajan sekä yhden jäsenen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää valita valtuustokaudeksi liikenneturvallisuustyöryhmään puheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä osastoja nimeämään oman edustajansa työryhmään.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtajaksi Pekka Annalan ja jäseneksi Jouko Turpeisen.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)