Kunnanhallitus, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:

1. STM:n ja AVI:n kirjeet: covid-19-rokotukset ja alaikäisen itsemääräämisoikeus 

2. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen asialista 18.8.2021

3. Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös: Kulttuuritoiminnan kehittämisverkostoon osallistuminen 17.8.2021

4. Kutsu Maaseutuverkoston järjestämään "Monipaikkaisuuden mahdollisuudet – näkökulmana kunnat" - webinaariin 24.8. klo 13-16 (ilm. viim. edeltävänä päivänä klo 12)

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)