Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Rautalammin Kehitys Oy:n ja muiden tytäryhteisöjen tilannekatsaus

RauDno-2020-141

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan konserniohjeen 6. luvun mukaan mukaan kunnan tytäryhteisöjen ja kuntayhtymän on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. Tytäryhteisön tulee antaa seurantaa varten kunnalle puolivuosittain ja aina, mikäli tarvetta ilmenee, raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä.

Rautalammin kunnan hallintosäännön 20 §:n 4. luvun mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä puolivuosittain. Lisäksi kunnanhallitus arvoi 20 §:n 5. luvun mukaan vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta. 

Kunnanjohtaja antaa selvityksen Rautalammin Kehityksen tilanteesta ja tekemistä rahoituspäätöksistä kokouksessa. Lisäksi raportoidaan muiden kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan kehittymisestä ja arvioidaan niihin liittyvät riskit.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä raportin tietoonsa saatetuksi ja esittää sitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

Käsitellyt asiat