Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Lautakuntien pöytäkirjat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat.

1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.2.2020

2. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 27.2.2020

3. Rakennuttamisjaoston pöytäkirja 28.2.2020

4. Metsäjaoston pöytäkirja 28.2.2020

5. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 12.3.2020 

6. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 18.3.2020 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

Käsitellyt asiat