Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Lassilan alueen asemakaavan muutosalue (Kuutinharju), uusien omakoti- ja rivitalotonttien hinta

RauDno-2019-579

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Lassilan alueen asemakaavan muutosalueen (Kuutinranta) tonttien ennakkomarkkinointi on alkamassa. Alueelle tulee yhdeksän (9) omarantaista omakotitalotonttia ja kolme (3) rivitalotonttia. Yhdelle rivitalotontille olisi mahdollista rakentaa kaksi (2) rivitaloa.

Rakennuspaikkojen koko vaihtelee 2.200 m2:n ja 1.800 m2:n välillä. Alueiden kerrosluvuksi on osoitettu 1 ja tehokkuudeksi e=0,20.

Asiakkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi tulisi päättää kyseessä olevan alueen uusien omakoti- ja rivitalotonttien hinnoittelu. Hinnoitteluperusteina voidaan käyttää esim. kiinteää neliöhintaa tai tarjouskauppaan perustuvaa hintaa.

Kiinteä neliöhinta on kaikille tasapuolinen, mutta vaikeutena on oikean hintatason selvittäminen.

Tarjouskauppa, jossa on pohjahinta, mahdollistaisi kysynnän huomioimisen myyntihinnassa.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että Lassilan alueen asemakaavan muutosalueen (Kuutinharju) uudet omakoti- ja rivitalotontit myydään tarjouskaupalla siten, että omakotitalotontin pohjahinta on 30.000 € ja rivitalotontin pohjahinta on 50.000 €.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Lassilan alueen asemakaavan muutosalueen uudet omakoti- ja rivitalotontit myydään tarjouskaupalla siten, että omakotitalotontin pohjahinta on 30.000 € ja rivitalotontin pohjatontti on 50.000€.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli syyskuussa 2019 Lassilanrannan tonttien hinnoittelua ja teki niistä myös päätöksen. Lassilanrannan asemakaavan valmistuminen viivästyi alkuperäisestä aikataulusta, jonka vuoksi tonttien hinnoittelua ei viety valtuuston käsittelyyn. Koska markkinatilanne on muuttunut, on tarkoituksenmukaista tarkistaa tonttien hinnoittelua, että se vastaa tämän hetkistä hintatasoa.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että tonttien neliöhinnaksi määritellään 7-10 €/m2.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

Käsitellyt asiat