Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

RauDno-2022-28

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin sekä valmistelussa oleviin asioihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen:

- Teknisen toimen henkilöstömuuutokset, tehtäväkuvien tarkastelu

- Toholahden kaavatien asiakirjat, talous, suunnitelmat ym. tarkastelussa

- Taajaman valomainosrakennelmien uusiminen/ rakenteiden korjaaminen, tarjoukset pyydetty, yritykset ostavat mainostilat itse,   rahoitetaan elivoiman budjetista.

- Saukkolammenkankaan aluesuunnitelma valmistunut oppilastyönä

- Elinvoimaselvitys, kyselyyn vastaamisaika loppuu 21.1.2022

- Tasapainotustyöryhmän työskentelyn jatkaminen, painopiste sote-menoihin

- Rautalammin/Suonejoen terveyskeskuspalaveri pidetty, lähestytään Hyvinvointialuetta

- Varhaiskasvatus, haaste henkilöstön rekrytoinnissa, palkkaratkaisut?


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)